Pompy ciepła serwis Sopot to jeden z wymogów warunków gwarancji, które wynosi standardowo dwa lata. Takowy przegląd odbyć się powinien zawsze pod koniec pierwszego roku eksploatacji urządzenia. Utrzymanie gwarancji na dłuższy czas, chociażby pięć lat, wymaga najczęściej wykonywania serwisu pompy raz w roku, także przed jego upływem.

Kto zajmuje się serwisem pomp ciepła? Jeśli chodzi o pompy ciepła serwis Sopot, to zawsze zajmuje się nim przedstawiciel producenta czy też pracownik firmy, która ma jego autoryzację. W przypadku pomp ciepła prace przy obiegu chłodniczego czynnika wykonywać mogą jedynie specjaliści, którzy mają uprawnienia f-gazowe. Listę takowych firm znaleźć możemy na stronie internetowej producenta. Może być ona przekazana także z całą dokumentacją urządzenia podczas jego zakupu czy też uruchamiania pompy ciepła.

A ile kosztuje serwis pompy ciepła? Koszt przeglądu pompy ciepła jest bezpośrednio zależy od zakresu prac, a więc od rodzaju oraz także skomplikowania modelu pompy. Wynosi on czterysta czy też sześćset złotych. Zespoły najbardziej rozbudowane to koszt tysiąca złotych w serwisie producenta. Ceny nieco niższe mogą zaoferować nam serwisanci u przedstawicieli autoryzowanych producenta pompy ciepła. Do tego doliczyć należy koszt dojazdu, który także pokrywa zamawiający. Przegląd pompy ciepła zawsze się kończy wpisem do gwarancyjnej karty oraz wypełnieniem protokoły przeglądu w papierowej formie, często także w formie elektronicznej. Każdy z klientów ma wgląd w historię pracy urządzenia oraz wykonanych czynności. Jeśli znaleziono pewne uszkodzenia czy też nieprawidłowości w pracy pompy ciepła, to powinny one być wymienione w protokole razem z podaniem napraw zalecanych.

By admin