Karta polaka wydawana jest osobie nieposiadającej obywatelstwa polskiego lub zezwolenia na pobyt stały na terenie Polski  czy posiadającej status bezpaństwowca.  Osoba posiadająca taką kartę uzyskuje sporo przywilejów. Może ona liczyć na zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę i może wykonywać działalność gospodarczą na takich zasadach do Polacy. Posiadacz karty polaka ma prawo do odbycia studiów oraz innych form kształcenie oraz uczestniczyć w badaniach naukowych czy pracach rozwojowych. W nagłych przypadkach może liczyć na świadczenie w ramach opieki zdrowotnej. Kolejnym prawem osoby legitymującej się kartą polaka jest 37 % ulgi na przejazdy na terenie Polski pociągami osobowymi, pośpiesznymi czy ekspresowymi. W niektórych przypadkach tacy ludzie mogą liczyć na bezpłatny wstęp do państwowych muzeów w Polsce. W przypadku sytuacji zagrożenie bezpieczeństwa lub życia mogą liczyć na pomoc konsula w ramach jego kompetencji.  Karta polaka oznacza zwolnienie z opłat konsularnych . W przypadku złożenie wniosku o pobyt stały w Polsce, tacy ludzie mogą liczyć na pokrycie częściowych kosztów utrzymania przez okres do 9 miesięcy. Karta polaka posiada termin ważności 10 lat od daty jej przyznania. Istnieje możliwość przedłużenia ważności na kolejne 10 lat, jednak wniosek powinien być złożony nie później niż 3 miesięcy przed końcem ważności karty. W przypadku osób powyżej 65 lat karta posiada nieokreślony termin ważności.  W przypadku osób nieletnich termin ważności karty mija w dniu ukończenia pełnoletności. Wniosek o wydanie karty Polaka należy składać wyłączenie w Urzędzie Wojewódzkim. Za granicą taki wniosek składa się w urzędzie konsularnym.

By admin