Przekonanie dotyczące kontynuacji życia człowieka po śmierci jest obecne właściwie w każdej religii świata. Jednocześnie różnice w postrzeganiu życia pośmiertnego przez przedstawicieli różnych wierzeń są naprawdę spore. Sprawdź, co czeka na ludzi po śmierci według nauk kilku najpopularniejszych wyznań.

 

Religie abrahamowe

W judaizmie przekonania dotyczące losów człowieka po zakończeniu życia doczesnego różnią się w zależności od odłamu bądź nawet nauk rabinów. Często jednak pojawiają się pojęcie Sądu Ostatecznego i miejsce przypominające raj. Życie po śmierci książka dla chrześcijan zawsze dzieli na etapy. Po osądzeniu czynów człowieka jego dusza może trafić do nieba, piekła bądź czyśćca. W islamie obowiązują podobne zasady, a istotne różnice dotyczą właściwie jedynie wizji nieba.

 

Buddyzm

W buddyzmie jednym z najważniejszych założeń dotyczących życia po śmierci jest reinkarnacja. Z książek dostępnych w sklepie online Stowarzyszenia „Gabriele-Wydawnictwo Słowo“ można dowiedzieć się, że ten termin oznacza możliwość pośmiertnego wcielenia się w nowy byt. Taki cykl jest nieskończony i określa się go mianem samsary. Co ciekawe, w buddyzmie nie istnieje dusza.

 

Hinduizm

Wyznawcy hinduizmu wierzą, że śmierć nie jest końcem życia. Nie jest im też obce pojęcie reinkarnacji. Po śmierci dusza opuszcza ciało i po pewnym czasie odradza się w nowym bycie, który może być np. człowiekiem, bóstwem, rośliną czy też zwierzęciem. Krąg reinkarnacji trwa aż do momentu osiągnięcia mokszy, czyli stanu oświecenia.