Dzisiejszy świat wraz z jego zagrożeniami sprawia, że uzależnienia dotykają nie tylko ludzi dorosłych, ale również młodych. Brak pewności siebie, poczucia własnej wartości, brak dobrego przykładu i oparcia w rodzinie, często przemoc panująca nie tylko w rodzinie, ale również wśród rówieśników, presja bliskich, aby być najlepszym w danej dziedzinie, trudności z określeniem czego chcą i do czego dążą sprawiają, że czują się nieszczęśliwi i zagubieni, nie widzą ani celu, ani sensu w tym co robią. Starają się zagłuszać niechciane myśli i rozwiązywać problemy, które ich przerastają sięgając po łatwo dostępne używki. Czynność, która początkowo wydaje się być jedynym ratunkiem, po jakimś czasie staje się kolejnym bardzo poważnym problemem, z którym osoby młode nie są w stanie sobie same poradzić. Bardzo pomocny jest wtedy ośrodek leczenia uzależnień dla młodzieży, który jest wsparciem i podporą w tak trudnym dla nich czasie. Przede wszystkim pozwala uzmysłowić młodym ludziom, że nie są sami, że są osoby, którym na nich zależy, że poświęcają swój czas, aby im też się chciało, przede wszystkim zerwać z nałogiem. Ośrodek leczenia uzależnień dla młodzieży mając przygotowany przez zespół specjalistów program i różne formy terapii, uczy wiary we własne siły, pokazuje, że zwrócenie się po pomoc nie jest oznaką słabości, że z każdej sytuacji jest jakieś wyjście i że często osobie z zewnątrz, odpowiednio przygotowanej i wykształconej łatwiej jest dostrzec światełko w tunelu, które młodzi już dawno stracili z oczu. Trzeba tylko podjąć odpowiednią decyzję o terapii w ośrodku leczenia uzależnień dla młodzieży, która będzie pierwszym, ale jakże ważnym krokiem w drodze do odzyskania bezcennego przecież życia.

By admin