Obiady czwartkowe były tradycją polskiej szlachty w XVI i XVII wieku, a kontynuowały ją kolejne pokolenia. Na tych obiadach spotykali się najwybitniejsi pisarze, malarze, naukowcy i politycy. Jedzenie było dobre, wino mocne, a dyskusje pobudzające. Goście spotykali się o godzinie 20:00, aby rozpocząć wieczór w jednym z domów gości, a następnie przenieść się do innego domu na więcej zabawy i jedzenia. Gośćmi tych kolacji byli często ci sami ludzie, którzy prowadzili intelektualne dyskusje podczas piątkowych obiadów na Zamku Królewskim w Warszawie.

Kolacja stała się tak popularna, że stała się tradycją i była powtarzana w każdy czwartek aż do śmierci króla w 1798 roku. Po niej niektóre kolacje organizowali jego następcy: Napoleon Bonaparte, Józef Poniatowski, Ksawery Branicki i Józef Puzyna. Dziś obiady te organizowane są przez Polskie Towarzystwo Historyczne w Warszawie.