Kurs kuny chorwackiej do złotego to stosunek wartości waluty chorwackiej do polskiego złotego na rynku Forex. Kurs ten jest jednym z wielu wskaźników, które banki i inwestorzy monitorują, aby ocenić sytuację na rynku walutowym.

Kurs kuny do złotego podlega wpływom różnych czynników, takich jak kondycja gospodarki Chorwacji i Polski, polityka monetarna obu krajów, zmiany w branżach, a także zdarzenia na rynkach światowych. Dlatego też, kurs kuny do złotego jest jednym z najbardziej dynamicznych i zmiennych par walutowych.

W ciągu ostatnich kilku lat, kurs kuny do złotego miał swoje wzloty i upadki. W okresie przed kryzysem gospodarczym w Europie, tj. do 2008 roku, kurs kuny do złotego utrzymywał się na stosunkowo stałym poziomie. Jednakże, po kryzysie gospodarczym, kurs kuny zaczął spadać, a kurs kuny do złotego spadł do poziomu około 0,50 złotych w 2012 roku. Ostatecznie, kurs kuny odbił i zaczął rosnąć, osiągając poziom około 0,70 złotych w 2018 roku.

W ciągu ostatnich dwóch lat, kurs kuny do złotego podlegał licznym zmianom. Pandemia COVID-19 wpłynęła na wartość obu walut i przyczyniła się do spadku kursu kuny do złotego w pierwszej połowie 2020 roku. Jednakże, w drugiej połowie roku kurs kuny odbił i zaczął rosnąć, w dużej mierze dzięki wprowadzeniu programów fiskalnych i monetarnych przez rządy i banki centralne.

W 2021 roku, kurs kuny do złotego utrzymuje się na stosunkowo stałym poziomie, oscylując wokół poziomu 0,68 złotych. Jednym z czynników wpływających na wartość kuny jest turystyka, która jest ważnym sektorem gospodarki Chorwacji. W okresie letnim, kiedy wiele osób wyjeżdża na wakacje do Chorwacji, kurs kuny może wzrosnąć.

Kurs kuny do złotego ma również wpływ na polską gospodarkę, ponieważ Chorwacja jest jednym z ważniejszych partnerów handlowych Polski w Europie. Wysoki kurs kuny do złotego może zwiększyć koszty importu i zmniejszyć popyt na polskie produkty eksportowe, co może wpłynąć na bilans handlowy i gospodarkę Polski.

By admin